วิธีตรวจสอบหมายเลขยาที่องค์กรอาหารและยารับรอง

ขั้นต้อนที่ 1: คลิ๊กลิงค์

ขั้นต้อนที่ 2: ปรากฏหน้าเวบออกมา

ขั้นต้อนที่ 3: ใส่หมายเลขยา เช่น G264/56

ขั้นต้อนที่ 4: คลิก ค้นหา

ขั้นต้อนที่ 5: ข้อมูลจดทะเบียนยา

คลิ๊กที่นี่